Bittorrent

ความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของเครื่องเล่นมีเดียคือการดาวน์โหลดไฟล์มาไว้บนเครื่องผ่านทางโปรโตคอล บิททอเรนท์ หรือที่เรามักจะเรียกกันสั้น ๆ ว่า โหลดบิท ในบทความนี้จะเป็นการแนะนำให้ท่านใช้งานการโหลดบิทด้วยเคลื่อนเล่นมีเดีย invinc

ความต้องการขั้นต้น

  • สำหรับเครื่องรุ่น HP220 และ HP420 ต้องอัพเกรดเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชัน 1.0.5.7 ขึ้นไป
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ฮาร์ดดิสก์ติดตั้งไว้ภายในเครื่อง และทำการฟอร์แมตด้วยเมนูฟอร์แมตของเครื่องเล่นมีเดีย การฟอร์แมตคือการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากฮาร์ดดิสก์และจัดสรรพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ใหม่ หากท่านมีข้อมูลของท่านอยู่ในฮาร์ดดิสก์ขอให้ท่านสำรองข้อมูลไปยังแหล่งจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ของท่านก่อน
  • กำหนดหมายเลข IP ของเครื่องเล่นมีเดียเป็นแบบ FIX และจดค่า IP เอาไว้ (ในที่นี้สมมติใช้หมายเลข 192.168.1.10)

ขั้นตอนการใช้งาน ผ่านทางเครืองคอมพิวเตอร์

ติดตั้ง ฮาร์ดดิสก์ไว้ในเเครื่องเล่นมีเดียให้เรียบร้อย แล้วเปิดเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเห็นฮาร์ดดิสก์

เลือกเมนู Setup แล้วเลือกเมนู BT Samba (สำหรับรุ่น 200/400) / BT Process (สำหรับรุ่น 220/420)

เลือกตัวเลือก On เพื่อทำการสั่งให้โปรแกรม transmission ทำงาน จบขั้นตอนนี้ท่านสามารถปิดเครื่องรับโทรทัศน์ได้

บนเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์เช่น ไฟร์ฟอกซ์​(Firefox) หรือ โครม (Chrome)

พิมพ์ IP Address ของเครื่องเล่นมีเดียในช่องแอดเดรส (address) ในกรณีตัวอย่างนี้คือ 192.168.1.10

จะเข้าสู่หน้าเพจหลักของเครื่องเล่นมีเดีย คลิ๊กบนลิ้งค์ Bittorrent Download

จะเข้าสู่หน้าเพจหลักของโปรแกรม transmission ท่านสามารถบุ๊คมาร์คหน้าเพจนี้เพื่อเข้ามายังหน้าหลักของ transmission โดยตรงได้

คลิ๊กปุ่ม Open ตามรูป จะมีหน้าต่างสำหรับเลือกไฟล์ ทอร์เรนท์ คลิ๊กปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ทอร์เรนท์ที่โหลดมาจากแทรคเกอร์

คลิ๊กปุ่ม Upload เพื่ออัพโหลดไฟล์ขึ้นไปยังเครื่องเล่นมีเดีย หากเช็คบ็อกซ์ Start when added ถูกเช็คอยู่ โปรแกรมจะเริ่มดาวน์โหลดทันทีที่เราอัพโหลดไฟล์ทอร์เรนท์เสร็จ

โปรแกรมจะเริ่มดาวน์โหลดและทำการจองพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาถึง 5 นาทีถ้าไฟล์ที่ดาวน์โหลดมีขนาดใหญ่มาก ไม่ต้องตกใจ

เมื่อโปรแกรมเริ่มดาวน์โหลด สามารถปิดเว็บบราวเซอร์ได้เลย

เราสามารถใช้เว็บบราวเซอร์ในการตรวจสอบสถานะการดาวน์โหลด หรือสั่งหยุดการทำงานชั่วคราวได้

ในระหว่างที่ดาวน์โหลด ไม่ควรดูหนัง