เฟิร์มแวร์ล่าสุด

 • Modified:Aug 15 2012
 • File Size:142 MB
 • Version:1.0.3.4

HP 220, HP420

ปรับปรุงการเล่นไฟล์

 • Modified:Dec 16 2012
 • File Size:150 MB
 • Version:1.0.5.7

HP 220, HP420

ปรับปรุงเการแสดงภาษาไทยในเว็บบราวเซอร์
ปรับปรุงบิททอเรนต์เป็น Transmission

อ่านเพิ่มเติม

 • Modified:Mar 04 2013
 • File Size:159 MB
 • Version:1.0.5.0
 • Modified:Mar 04 2013
 • File Size:159 MB
 • Version:1.0.5.0